UAB “TURBOBALTIC” Privatumo politika

Naudodamiesi šia svetaine Jūs duodate sutikimą įmonei UAB „TURBOBALTIC“,

303109787, rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis, kaip apibrėžta šioje privatumo politikoje. UAB
„TURBOBALTIC“, 303109787, naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami mums užklausas, įskaitant:
kontaktinis asmuo. Nr., el. paštas, operacinė sistema, naršyklės tipas, interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, IP
adresas, apsilankymo data ir laikas, lankytos svetainės, Kiti kontaktiniai duomenys (visi kartu – Asmens duomenys) į
tinkamai valdyti savo užsakymus / užklausas.

Bendrosios nuostatos
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų
bet kuriai trečiajai šaliai be jūsų leidimo. Jokia trečioji šalis negali pasiūlyti jums prekių ar paslaugų per
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, elektroninės sistemos. UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,

Nenaudos Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,
naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, visada turėtumėte su tuo sutikti ir turėti
galimybė jį atšaukti.
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami nurodytais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, įgyvendina
organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinių ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys yra
tvarkoma pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento reglamentą (ES) 2016/679.
ir Tarybos dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
1. Apdorokite savo užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – susitarus tik suteikiant galimybę atsisakyti ir
atšaukti.

Asmeninės teisės
Leisdami tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys yra
tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų;
2. Nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu;
3. UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,, gavus Jūsų prašymą dėl
asmens duomenis, pateiks jums atsakymą per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo pateikimo. Tik prašymai
el. paštu pateiktų Jūsų asmens duomenų tvarkymui laikomi.
4. Nariai / Klientai turi teisę reikalauti, kad su jais susijusi informacija būtų perduota arba panaikinta
mokėjimų istorija ir jų pateikta informacija. Tokie prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų.
Iš el. pašto kvito paštu iki

Baigiamosios nuostatos
Esminiai šios privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami el. paštu. UAB
„TURBOBALTIC“, 303109787, gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio įspėjimo. Jei turite
Jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką, galite bet kada susisiekti su mumis el.
Paskutinio šio dokumento atnaujinimo data yra 2019-07-23.