Turbokompresorių remonto eiga

Turbinų remonto eiga 1

1. Turbo kompresorius išardomas.

Turbinų remonto eiga 2

2. Kai turbokompresorius išardytas, apžiūrimos detalės ir nustatoma remonto apimtis.

Turbinų remonto eiga 3

3. Nustatoma gedimo priežastis. Išardžius turbokompresorių nustatome tikslią gedimo priežastį ir pranešame klientui arba autoserviso atstovui kokius darbus reikia atlikti.

Turbinų remonto eiga 4

4. Sukomplektuotas kompresorius kruopščiai surenkamas kvalifikuoto specialisto.

Turbinų remonto eiga 5

5. Velenų ir sparnuočių dinaminio balansavimo mašina. Joje balansuojamos pagrindinės turbokompresoriaus detalės.

Turbinų remonto eiga 6

6. Šerdies balansavimo procesas. Rotoriaus virpesių lygis prieš balansavimą. Nuortaukoje stendo (Turbotechnics VRS300) ekrane aiškiai matosi smarkiai viršijanti leistina lygį rotoriaus vibracija, skirtinga esant įvairiems sūkiams.

Turbinų remonto eiga 6

7. Šerdies balansavimo procesas. Rotoriaus virpesių lygis po balansavimo, daug mažesnis už didžiausią leidžiamą. Ilgo ir patikimo darbo sąlyga.

Turbinų remonto eiga 8

8.Visi turbokompresoriai kartu su vakuuminio vožtuvo vaizdo kameros pagalba, reguliuojami geometrijos reguliavimo stende VNTA Analyser. Jo pagalba turbokompresoriui atstatomi gamykliniai parametrai.

Turbinų remonto eiga 9

9. Pabaiga

Turbokompresorių remontas

Kas yra turbina ir kaip su ja kovoti?

Daiktas, liaudyje vadinamas turbina, tapo neatskiriama šiuolaikinio dyzelinio variklio dalimi. Iš tikrųjų jį reiktų vadinti turbokompresoriumi, nes šis agregatas susideda iš dviejų dalių-dujų turbinos ir kompresoriaus, sujungtų į vieną agregatą. Dujų turbinoje išmetamųjų dujų, išstumtų iš variklio cilindrų, energija paverčiama mechanine energija ir per abi dalis jungiantį velenėlį perduodama kompresoriui, kuris suslegia tiekiamą į variklį orą. Kokia iš viso to nauda? Kas važinėjo senesniais dyzeliniais automobiliais be turbokompresoriaus, ir persėdo į šiuolaikinį turbodyzelinį, pasakys: dinamiškesnis nei benzininis, galingas ir elastingas , o degalų sunaudoja trečdaliu mažiau nei benzininis, taigi gaunamas didelis galios ir ekonomiškumo prieaugis. Bet svarbiausia yra tai , į ką paprastas vairuotojas dažnai nekreipia dėmesio- ekologija. Dėl to, kad variklis dirba su didesniu oro pertekliumi, kuras pilniau sudega, geriau išnaudojama jo cheminė energija, be to, dalis su išmetamomis dujomis išeinančios energijos grąžinama atgal į variklį suslėgto oro pavidalu, o išmetamose dujose, lyginant su benzininiu varikliu, labai mažai tokių teršalų kaip anglies monoksidas CO ir angliavandeniliai CH. Mažesnės degalų sąnaudos reiškia ir mažesnį anglies dioksido CO2 bei šilumos išmetimą į aplinką- juk šiluma taip pat tarša. Deja, turbodyzelis išmeta daugiau azoto oksidų (su šiuo reiškiniu kovojama įrengiant atidirbusių dujų recirkuliacijos sistemą ) bei suodžių-su jais kovojama katalizatorių ir kietųjų dalelių filtrų (FAP, DPF) pagalba.

Kada turbokompresorius genda?

Maždaug 70 procentų turbokompresoriaus gedimų įvyksta dėl nekokybiškų alyvų ir alyvos filtrų naudojimo, per reto alyvos keitimo, kitų tepimo sistemos problemų. 20 procentų sugenda dėl ko nors kieto ar minkšto patekimo į turbokompresorių , blogo ar nesandaraus oro filtro arba vamzdyno, likę 10 proc. dėl leistinų sūkių viršijimo arba detalių medžiagos nuovargio ir kitų priežasčių.

Kada reikia remontuoti turbokompresorių?

Jei staiga automobilis nustojo traukti, iš išmetimo vamzdžio pasirodė balti ,mėlyni ar pilki dūmai, pradėjo varvėti alyva, atsirado cypiantys ar žviegiantys garsai akseleruojant- didelė tikimybė, kad tai sugedo turbokompresorius. Tokiu atveju geriausia kreiptis į servisą, kuris specializuojasi dirbti su varikliais ir turbokompresoriais, kadangi tai gali būti ir ne turbokompresoriaus gedimas, be to, diagnozavimas arba pakeitimas reikalauja tam tikros kvalifikacijos ir specifinių žinių.

Kas gali kokybiškai suremontuoti turbokompresorių?

Kai kas galvoja, kad nusipirkus remontinį komplektą, galima tai padaryti pačiam garažo sąlygomis. Deja, toks remontas dažniausiai būna nesėkmingas, nes dažniausiai prireikia dar kokių nors papildomų detalių ar technologinių procesų ir žinių, kurių nėra garaže. Be to, turbokompresorius ypatingas tuo, kad dirba labai dideliais sūkiais, kai kada viršijančiais 200 000 aps/min. Esant tokiems greičiams, lemiamą reikšmę turi balansavimas. Naujos detalės paprastai būna išbalansuotos gamykloje, bet surinkus rotorių su guoliais į korpusą-taip vadinamą šerdį- būtinas balansavimas dideliais greičiais, esant sūkiams iki maksimalių darbinių. Šio proceso metu pašalinami rezonansiniai rotoriaus virpesių amplitudės šuoliai, ir optimizuojamas rotoriaus virpesių lygis, patikrinamas alyvos pralaidumas pro guolius, sandariklių darbas. Rezultatas- tolygus, betriukšmis sukimasis, stabili alyvos plėvelė guoliuose, ir atitinkamai ilgas ir patikimas darbas. Be balansavimo didelė tikimybė, kad alyvos plėvelė bus suardyta, atsiras pusiau sausa ar sausa trintis tarp detalių ir jos sudils labai greitai.

Turbokompresorių galima laikyti savotišku variklio būklės indikatoriumi, nes jis paprastai genda tik tada, kai kažkas negerai variklio sistemose. Taigi jei turbokompresorius vis dėlto sugedo, reikia išsiaiškinti kodėl, ir gedimo priežastį pašalinti, kitaip naujas ar remontuotas turbokompresorius vėl suges labai greitai (praktikoje pasitaiko atvejų, kad automobilis net nespėja išvažiuoti iš garažo).

Garantuojame darbo kokybę