Turbinų remonto garantija

Techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas, laikantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Viršininko 2016 m. vasario 1d. įsakymo Nr.2BE-45“Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“’ ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, įskaitant, bet neapsiribojant patvirtintu Lietuvos standartu LST 1438:2016 „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai“ bei paslaugų Paraiškos-sutarties pasirašymo dienai galiojančia įmonės (Vykdytojo ) „Užsakymo atlikimo tvarka“.
Vadovaujantis šiais standartais atliktiems darbams ir remontui panaudotoms detalėms suteikiamos garantijos:
Turbinų remonto garantija

Dviejų metų garantija suteikiama tiems kurie turbiną (turbokompresorių) keičia mūsų specializuotame autoservise (Savanorių pr. 174R, Vilnius).

Turbinų remonto garantija

Vienerių metų garantija suteikiama lengvųjų automobilių turbinoms (turbokompresoriams), įsigytoms Turbobaltic imonėje ir jos atstovybėse.

Turbinų remonto garantija

Šešių mėnesių garantija suteikiama sunkvežimių, vilkikų, autobusų ir kitos spec. technikos turbinoms (turbokompresoriams), įsigytoms Turbobaltic imonėje ir jos atstovybėse.

GARANTIJA TAIKOMA SUGEDUSIAM TURBOKOMPRESORIUI TIK TUO ATVEJU, JEIGU PIRKĖJAS DOKUMENTAIS (sąskaita faktūra, darbų apmokėjimo kvitu) ĮRODO, KAD MONTAVIMO DARBUS ATLIKO AUTOREMONTO DIRBTUVĖSE LAIKANTIS TURBOKOMPRESORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (Pateikiama žemiau)

Prieš išmontavimą, sugedusio po atlikto remonto turbokompresoriaus būtina susisiekti su UAB „Turbobaltic” atstovu ir pranešti apie gedimo aplinkybes.

TURBOKOMPRESORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Patikrinti pagal turbinos modelį ir kodą – ar atitinka Jūsų automobiliui;
2. Patikrinti ir išvalyti variklio įsiurbimo ir išmetimo sistemas, vamzdynus ir aušintuvą (interkulerį). Jie turi būti švarūs, be tepalų, tarpiklių liekanų, dulkių, nuodegų, suodžių ar pašalinių daiktų (veržlės, metalo dalelės, skudurai ir pan.).
3. Patikrinti ir švariai išplauti variklio karterio ventiliacijos sistemą. Variklio karteryje, darbo metu, neturi susidaryti slėgis.
4. Švariai išvalyti ar išplauti alyvos tiekimo ir grįžimo vamzdžius, pašalinti tarpiklių liekanas. Tiekimo vamzdyje esantys pašaliniai daiktai ar nešvarumai gali iš karto sugadinti turbokompresorių.
5. Pakeisti alyvos ir oro filtrus pagal variklio gamintojo nurodymus, turbodyzeliams minimali alyvos klasė turi būti API CD.
6. Patikrinti ar turbokompresoriaus alyvos tiekimo ir nutekėjimo angos švarios, sandarinantys paviršiai nepažeisti ir esant slėgiui nebus nutekėjimų.
7. Pritvirtinti turbokompresorių prie išmetimo kolektoriaus flanšo, atkreipiant dėmesį į sujungimo sandarumą . Keraminius ir silikoninius hermetikus naudoti draudžiama.
8. Patikrinti išmetimo sistemą ir duslintuvą, kad nesukeltų turbokompresoriaus perkrovimo dėl užakimo, neatidarytų sklendžių, sumaigytų vamzdžių ir kitų pralaidumą mažinančių priežasčių.
9. Prijungti išmetimo vamzdį prie turbinos išmetimo angos. Patikrinti sujungimo sandarumą ir patikimumą.
10. Patikrinti išmetimo sistemos sandarumą, vamzdžių, sąvaržų, flanšų priveržimą.
11. Įpilti švarios variklio alyvos į turbokompresoriaus alyvos tiekimo angą ir sukti velenėlį ranka, kol alyva pradės tekėti iš nutekėjimo angos.
12. Sujungti oro įsiurbimo ir išleidimo atvamzdžius, priveržti varžtus. Patikrinti sujungimų patikimumą ir sandarumą.
13. Prijungti alyvos tiekimo vamzdelį prie turbokompresoriaus ir patikrinti, ar sujungimas švarus, kokybiškas ir patikimas.
14. Nenaudoti skystų substancijų (silikonai, hermetikai ir pan.), kurios gali patekti į turbokompresoriaus tepimo kanalus, taip pat guminių tarpinių.
15. Pasukti variklį starteriu, neleidžiant jam užsivesti, kol variklio alyva pradės tekėti iš turbokompresoriaus nutekėjimo angos.
16. Įsitikinti alyvos nutekėjimo vamzdžio pralaidumu (turi būti švarus, nesulankstytas,vidinis diametras min 12 mm – lengviems automobiliams ir min 18 mm – krovininiams automobiliams). Prijungti nutekėjimo vamzdį, įsitikinti sujungimo patikimumu ir sandarumu.
17. Patikrinti ar variklio maitinimo ir uždegimo sistemos tinkamai sureguliuotos.
18. Užvesti variklį tuščia eiga.
Patikrinti alyvos slėgį turbokompresoriaus įėjime. Darbinis režimas 2…5 bar, tuščia eiga ne mažiau 1,5 bar.
Padidinti apsukas ir patikrinti ar nėra alyvos, oro, dujų, aušinimo skysčio nutekėjimų.
Patikrinti ar vamzdžiai ir sujungimai nesideformuoja darbo metu.
Prieš užgesinant variklį leisti padirbti 1 min tuščia eiga.
19.Eksploatuojant laikytis tokių taisyklių:
19.1 Keičiant alyvą būtinai pripildyti filtrą šviežios alyvos.
19.2 Nenaudoti plovimo alyvų ar priedo ir neplauti variklio. Jei variklis labai užterštas, dar kartą pakeisti alyvą ir filtrą nuvažiavus 500-1000k.
19.3 Variklį užvesti tik tuščia eiga (nespaudžiant ekseleratoriaus). Nedidinti apsukų ir neapkrauti variklio 20-30 sek.
19.4 Prieš gesinant karštą variklį, leisti 1-2 min. padirbti tuščia eiga, kad atauštų turbokompresorius
19.5 Jei variklis ką tik po kapitalinio remonto, nuvažiavus pirmus 200-250 km būtina pakeisti alyvos filtrą.

GARANTIJOS NETAIKOMOS TURBOKOMPRESORIAMS, SUGEDUSIEMS DĖL TOKIŲ PRIEŽASČIŲ

1. Mechaninių dalelių, dulkių patekimas iš oro vamzdynų arba variklio.
2. Nepakankamas tepimas, alyvos slėgis, bloga alyvos kokybė.
3. Mechaninės priemaišos alyvoje.
4. Leistinų veleno sūkių ir temperatūros viršijimas – blogas maitinimo ir uždegimo sistemų reguliavimas, užakęs oro filtras arba kliūtis traukti orą, nevaldomas variklio sūkių didėjimas.
5. Jei klientas pats ardė turbokompresorių, atjungė tepimą arba pažeidė mechaniškai.
6. Transporto priemonėms su modifikuota gamykline kompiuterio programa.

Garantuojame darbo kokybę